Fotópályázat felhívás

Rudabánya város Önkormányzata az V. Testvérvárosok Találkozója és a jubileumi 10. Európai Fesztivál rendezvényei keretében
FOTÓPÁLYÁZATOT
hirdet


„Múltunk, jelenünk és jövőnk az EU-ban”


A pályázat célja, hogy megörökítse Borsod-Abaúj-Zemplén Megye területén uniós támogatással megvalósult fejlesztéseket. A fotókat a felújított intézményekről. épületekről, létesítményekről várjuk.

Ragadjon fényképezőgépet! Örökítse meg!
Ilyen volt, ilyen lett!

 

Pályázati feltételek:


A pályázat célja, témaköre:
A szakmai zsűri olyan fotókat vár és díjaz, amelyek a pillanatról, a múlt és jelen kapcsolatáról, a jövőbe mutatásról, az Európai Unió életünkben betöltött szerepéről szólnak.
A pályázat résztvevői:
A Pályázaton részt vehet minden nagykorú, cselekvőképes személy, amatőr fotós, kivéve a Ruda-park Turisztikai Nonprofit Kft. dolgozói és családtagjaik, illetve a Pályázat szervezésében vagy lebonyolításában esetlegesen közreműködő természetes személyek, illetve jogi személyek tulajdonosai, vezetői tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói.
Várjuk közösségek, önkormányzatok, civil szervezetek, egyéni személyek alkotásait.
A pályaműre vonatkozó előírások:
A fotók Borsod-Abaúj-Zemplén Megye területén megvalósult beruházásokról készülhetnek. A képek lehetnek színesek, fekete-fehérek. A pályaműveket A/5-ös méretben kinyomtatva kérjük eljuttatni a következő címre: Ruda-park Turisztikai Nonprofit Kft. 3733 Rudabánya, Óvoda utca 10.
A képekhez mellékelve kérjük feltüntetni a pályázó nevét, címét, elérhetőségét, a kép címét, és azt, hogy hol készült a fotó.
Beküldési határidő: 2017. augusztus 25. (postai bélyegző)
A pályázatok elbírálása:
A Kiíró a Pályázat nyerteseit elektronikus úton, e-mail-ben értesíti 2017. augusztusában a nyereményről és annak átvételének menetéről. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak. A díjátadásra valószínűleg szeptember 2-án a X. Városnapok keretében kerül sor.
Szerzői jog- és adatvédelem:
A Kiíró a pályázati anyagból összeállított kiállítás népszerűsítése érdekében a képeket térítés nélkül felhasználhatja a szerző nevének feltüntetésével, a kiállítás anyaga később elérhető lesz a Ruda-park Turisztikai Nonprofit Kft. webes felületein.
A Pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul, hogy a Kiíró a pályázatra beküldött fotóit külön díjazás nélkül saját kiadványaiban felhasználhassa a verseny zárása után is, azonban köteles a szerző nevének feltüntetésére.
A pályázati anyag beküldése igazolja, és tanúsítja, hogy a pályázaton részt vevő elfogadja a jelen részvételi feltételeket és a beküldött felvételek a pályázó szellemi termékei, ezért korlátozás nélkül, szabadon teljes körű joggal rendelkezik felettük, valamint a fotók felett harmadik személy semmilyen jogokkal nem rendelkezik, a képeken esetleg látható személy személyiségi jogait nem sérti. A pályázó, a pályázaton való részvételével tudomásul veszi, hogy a fotók bemutatásával okozott bármely személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.
Pályázó a pályázaton való részvétellel kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a Kiíró a pályázat lebonyolítása céljából a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezelje, és azt díjmentesen és jogszerűen felhasználják, és a lebonyolítás illetve a nyeremény felhasználása érdekében azt harmadik félnek e célból átadja. Pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a nyertes nevét, és lakóhelye városának nevét, helyezését és nyereményét a Kiíró az internetes honlapján nyilvánosságra hozza.Weboldalunk folyamatosan feltöltés alatt áll, így érdemes visszatérni friss információkért!